top of page

Το Ινστιτούτο Ερευνών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ανακοινώνει τη λειτουργία του ψηφιακού αρχείου «Σύγχρονης Πολιτικής και Κοινωνικής Ιστορίας – Ρολάνδος Κατσιαούνης». Στόχος του αρχείου, το οποίο αναβαθμίζεται και ανανεώνεται σε σταθερή βάση, είναι να λειτουργήσει ως κέντρο διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης του κινήματος της Αριστεράς αλλά και της κυπριακής ιστορίας ευρύτερα. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού αρχείου που θα εξυπηρετεί την ερευνητική κοινότητα στην αναζήτηση ιστορικών ντοκουμέντων και αρχειακού υλικού, συγκεντρωμένα σε μια βάση δεδομένων για εύκολο εντοπισμό και πρόσβαση.

 

Το ψηφιακό αρχείο στεγάζεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Ερευνών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ όπου έχει διαρρυθμιστεί κατάλληλος χώρος με δυνατότητα για ταυτόχρονη έρευνα από δύο χρήστες. Δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο έχουν όλοι οι πολίτες. Οι κανονισμοί χρήσης και οι χρεώσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΡΟΜΗΘΕΑ (www.inep.org.cy).

 

Τι περιλαμβάνει η ψηφιακή βάση δεδομένων μέχρι στιγμής

 

Μέχρι στιγμής έχει ψηφιοποιηθεί σημαντικό μέρος του αρχείου της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και μεγάλο μέρος αυτού έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων, ενώ η διαδικασία πλήρους καταχώρησης βρίσκεται καθημερινά σε εξέλιξη.

Σε πρώτη φάση έχουν ενταχθεί στη βάση δεδομένων τα ακόλουθα αρχεία:

 

Εφημερίδες:

 • Πυρσός 1922 - 1925

 • Εργάτης 1927

 • Νέος Εργάτης 1928 - 1929

 • Νέος Άνθρωπος 1925 – 1929

 

Περιοδικά

 • Δημοκράτης 1948 - 1954

 • Νέος Δημοκράτης 1960 – 2003

 • Νέα Πολιτεία 1951 – 1954 (ΑΟΝ)

 • Πρωτοπόροι της νέας γενιάς (ΑΟΝ)

 • Φλόγα

 • Ανόρθωση

 • Ανεξάρτητος

 • Προλάτης

 • Προμηθέας

 • Κυπριακά Νέα

 • Ελεύθερη Πατρίδα

 

Ανακοινώσεις της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ 1960 – 2013

Ομιλίες στελεχών 1960 – 1998

Συνεντεύξεις στελεχών 1959 - 1996

Επιπλέον, ψηφιοποιήθηκαν κατηγορίες εγγράφων και εκδόσεων όπως:

 1. Θέσεις και πολιτικές αποφάσεις συνεδρίων ΑΚΕΛ και ΕΔΟΝ.

 2. Καταστατικά και κανονισμοί λειτουργιάς του ΑΚΕΛ.

 3. Εκλογικά προγράμματα και υλικά (1982, 1991, 1996, 1998, 2001, 2003, 2008).

 4. Υλικά από το Μουσείο Παπαϊωάννου.

 5. Ορισμένα εγχειρίδια και ειδικές εκδόσεις του κόμματος διαφόρων περιόδων.

 6. Μαρτυρίες από βετεράνους του ΚΚΚ – ΑΚΕΛ.

Έχει, επίσης, ενταχθεί στη βάση δεδομένων και το Αρχείο της ΕΔΟΝ για την Έρευνα των σχέσεων της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας στα έτη 1920-1974 (έρευνα στον Τύπο της εποχής σε ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές εφημερίδες).

Το προσωπικό αρχείο του Ρολάνδου Κατσιαούνη έχει γίνει δωρεά στο ΑΚΕΛ από την οικογένεια του εκλιπόντος και το Ινστιτούτο Ερευνών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ανέλαβε την ψηφιοποίηση του και καταχώρηση στη βάση δεδομένων για αξιοποίηση από την ερευνητική κοινότητα. Το αρχείο αυτό έχει ψηφιοποιηθεί σχεδόν στη ολότητά του. Μέρος αυτού έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα αναζήτησης, ενώ σταδιακά θα ενσωματωθεί και το υπόλοιπο αφού τύχει της αναγκαίας αποδελτίωσης και κωδικοποίησης.

 

Η διαδικασία της ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού και καταχώρησης του στο πρόγραμμα είναι ένα φιλόδοξο έργο, μια συνεχής και χρονοβόρα διαδικασία που ξεκίνησε δειλά, αλλά σταδιακά παίρνει διαστάσεις και καθιστά τη βάση δεδομένων του Ινστιτούτου ένα αξιοζήλευτο ψηφιακό αρχείο που κάθε ερευνητής οφείλει να επισκεφθεί.

Με αυτή την ευκαιρία θα θέλαμε να απευθύνουμε έκκληση και πρόσκληση προς τον οποιοδήποτε πολίτη κατέχει αρχειακό υλικό που σχετίζεται πρωτίστως (αλλά όχι μόνο) με την ιστορία της κυπριακής αριστεράς και που ενδιαφέρεται για τη διάσωση και προβολή του να επικοινωνήσει με τον Προμηθέα για να διευθετήσουμε την διαδικασία καταγραφής και ψηφιοποίησης του ώστε να συμπεριληφθεί στην βάση δεδομένων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΙΝΕΠ

 

Οι τακτικοί χρήστες του αρχείου μπορούν να εκδώσουν ετήσια κάρτα συνδρομητή προς €50 που θα περιλαμβάνει δωρεάν και την Ετήσια Επιθεώρηση του Ινστιτούτου.

Το ημερήσιο δικαίωμα χρήσης για μη τακτικούς χρήστες θα είναι €2.

Επιπλέον υπάρχει χρέωση για τα αντίτυπα που επιθυμεί ο χρήστης να φωτοτυπήσει για προσωπική του χρήση.

Χρεώσεις φωτοτυπιών:

ασπρόμαυρη Α4

€0,05

ασπρόμαυρη Α3

€0,10

έγχρωμη Α4

€0,20

έγχρωμη Α3

€0,30

Για φωτοτυπίες πάνω από €2 ο χρήστης θα απαλλάσσεται από το ημερήσιο κόστος χρήσης του ψηφιακού αρχείου.

Ο μέγιστος χρόνος χρήσης ημερησίως θα προσδιορίζεται αναλόγως από τη ζήτηση που θα υπάρχει από χρήστες στη συγκεκριμένη ημέρα.

Η χρήση του αρχείου θα γίνεται μετά από διευθέτηση ραντεβού στα τηλ. 22432111, 22432114.

 

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 22432111,

ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

bottom of page