Το Ινστιτούτο Ερευνών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ανέλαβε την υλοποίηση ενός σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS PLUS κάτω από τη δράση 3 Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής. Η  Δράση 3 υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (ET 2020, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και Στρατηγική της Ευρώπης 2020) και περιλαμβάνει συναντήσεις νέων με φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της Νεολαίας στα πλαίσια του Διαρθρωμένου Διαλόγου.

Τίτλος σχεδίου «TO VOTE OR NOT TO VOTE: A CHALLENGE OF THE 2019 EUROPEAN ELECTIONS».

Υλοποίηση: Μάρτιος - Μάιος 2019

Με βάση την εμπειρία της οργάνωσης σε έργα σχετικά με τη συμμετοχή των νέων στις προηγούμενες ευρωπαϊκές εκλογές και τα σημαντικά συμπεράσματα που συνήχθησαν σε αυτά από προηγούμενες δράσεις, θεωρούμε απαραίτητο να ερευνήσουμε και να αναπτύξουμε δράσεις που θα ρίξουν φως στις εξελίξεις και τις αλλαγές που συνέβησαν στο διάστημα που μεσολάβησε, ειδικά σε σχέση με την αντίληψη των νέων σχετικά με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και την πρόθεση τους να συμμετέχουν στις προσεχείς εκλογές του 2019. Αυτή η πτυχή σχετίζεται με την ευρύτερη κοινωνική και οικονομική κατάσταση τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την οικονομική κρίση που πλήττει δραστικά όλες τις χώρες, επηρεάζοντας επίσης τη ζωή των νέων στην Κύπρο.

Για το σκοπό αυτό, το προτεινόμενο έργο θα επικεντρωθεί:

  • Αξιολόγηση του επιπέδου στο οποίο οι αντιλήψεις των ανθρώπων έχουν αλλάξει τα τελευταία 5 χρόνια σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα, το επίπεδο συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή και τη δημοκρατία συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και ευρωπαϊκών εκλογών, καθώς και την πρόθεση τους να συμμετάσχουν στις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές.

  • Ενθάρρυνση των νέων να συμμετάσχουν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίο

  • Ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τον ρόλο και τη λειτουργία τους και πώς επηρεάζουν πρακτικά τις ζωές μας.

  • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευθύνες και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητά μας ως κράτη μέλη και πώς μπορούμε να επωφεληθούμε από αυτό.

  • Σκοπός του έργου είναι να ενημερώσει και να ενθαρρύνει τους νέους να συμπεριφέρονται ενεργά, ως ενημερωμένοι Ευρωπαίοι πολίτες. Παρά την οικονομική κρίση, είναι σημαντικό οι νέοι να το συνειδητοποιήσουν ότι με τη συμμετοχή τους θα είναι σε θέση να διαμορφώσουν το μέλλον τους σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον. Συνεπώς, οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ που επηρεάζει την καθημερινή ζωή των πολιτών και της νεολαίας στα κράτη μέλη (π.χ. συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

 1η Συνάντηση - 13 Μαρτίου 2019

 2η Συνάντηση - 17 Απριλίου 2019

3η Συνάντηση - 29 Μαΐου 2019

  • w-facebook
  • Twitter Clean

     Ανδρέα Παπακώστα 1, 1037, Καϊμακλί, Λευκωσία, Κύπρος /  τηλ. 22432111 / φαξ. 22432112 / info@inep.org.cy