Μέλη Επιστημονικού Συμβουλίου

Γιαννάκης Κολοκασίδης

Ιστορία

 

Κώστας Γουλιάμος

Πολιτική Επιστήμη, Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο

Κωστάκης Κωνσταντίνου

Πολιτική Επιστήμη και Δημοσιογραφία, Πανεπιστήμιο Frederick

 

Γιάννος Κατσουρίδης

Πολιτική Επιστήμη, Επιστημονικός Διευθυντής Ινστιτούτου Ερευνών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

 

Μιχάλης Μιχαήλ

Τουρκικές Σπουδές, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αποφοίτησε από το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου το 1996 (BA) και από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τουρκολογίας του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1998 (Ma). Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα: Η διαδικασία συγκρότησης ενός θεσμού εξουσίας. Εκκλησία της Κύπρου 1754 – 1910, στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου το 2004 (PhD). Είναι ο συγγραφέας των βιβλίων: Η Εκκλησία της Κύπρου κατά την οθωμανική περίοδο: Η σταδιακή συγκρότηση ενός θεσμού πολιτικής εξουσίας (Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 2005). Οι εξεγέρσεις ως πεδίο διαπραγμάτευσης της εξουσίας. Οθωμανική Κύπρος, 1804-1841 (Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2016) και συν-επιμελητής των εκδόσεων: Ottoman Cyprus. A Collection of Studies on History and Culture (Harrassovitz Verlag, Wiesbaden 2009), The Archbishop’s of Cyprus in the Modern Age: The Changing Role of the Archbishop-Ethnarch, their Identities and Politics (Cambridge Scholars Publishing, London 2013) και επιμελητής του ειδικού τεύχους για την Κύπρο του περιοδικού Archivum Ottomanicum 32 (2015). Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διάφορα περιοδικά όπως Archivum Ottomanicum (2009, 2012, 2015), Chronos (2010, 2014), Social Compass (2009), Religions (2010), Thetis (2009), Τα Ιστορικά (2005, 2007, 2009), Turkish Historical Review (2011), International Review of Turkish Studies (2013), The Cyprus Review (2015) και κεφάλαια σε διάφορα βιβλία (Nationalism in the Troubled Triangle: Cyprus, Greece and Turkey (Palgrave Macmillan, London 2010), Cries and Whispers in Karamanlidika Books (Harrassowitz, Wiesbaden 2010), Histories of Ottoman Larnaca (National Research Foundation, Athens 2012). Είναι Επίκουρος Καθηγητής Οθωμανικής Ιστορίας στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται: α) στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των θεσμών της, β) στην ιστορία της Κύπρου κατά την οθωμανική περίοδο με έμφαση στο καθεστώς της Εκκλησίας της Κύπρου, γ) στη μετάβαση από την οθωμανική επικράτεια στη βρετανική αποικιοκρατία και τις αλλαγές κυρίως σε σχέση με το καθεστώς της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δ) στην επεξεργασία αρχειακών κειμένων, μελέτη εγγράφων και κωδίκων της οθωμανικής περιόδου της ιστορίας της Κύπρου, ε) στην ανάλυση της μετα-οθωμανικής κυπριακής ιστοριογραφίας για την οθωμανική περίοδο.

 

Ρίτα Παναούρα

Μαθηματική Παιδεία, Πανεπιστήμιο Frederick

Η Ρίτα Παναούρα είναι Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής  και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick. Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαθηματικής Παιδείας, με πτυχίο στις Επιστήμες της Αγωγής, ΜSc in Educational Research, ΜΑ και PhD στη Μαθηματική Παιδεία. Έχει δεκάδες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια,  και είναι μέλος κριτικής επιτροπής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι συντονίστρια και μέλος ομάδων ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Προώθησης  Έρευνας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη μεταγνώση, στη διερευνητική μάθηση, στην ικανότητα αυτορύθμιμσης στη λύση προβλήματος και στη διδακτική αυτοδιαχείριση

 

Νίκος Μούδουρος

Τουρκικές Σπουδές

Μεταπτυχιακές σπουδές από τη Σχολή Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (SOAS, University of London). Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Ισλάμ, πολιτική και οικονομία στην Τουρκία. Από την αστική τάξη του κεμαλισμού στο κεφάλαιο του Ισλάμ» στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Ο μετασχηματισμός της Τουρκίας: Από την κεμαλική κυριαρχία στον ισλαμικό νεοφιλελευθερισμό» (Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2012), συν-συγγραφέας του βιβλίου «Η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιδεολογικές Όψεις Εξωτερικής Πολιτικής», μαζί με τον Ζήνωνα Τζιάρρα (Τουρίκη, Αθήνα 2016), και συν-επιμελητής του τόμου «Η νέα τουρκική ηγεμονία. Διαστάσεις του πολιτικού Ισλάμ» με τον Μιχάλη Μιχαήλ (Παπαζήση, Αθήνα 2014). Άρθρα και μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά. Σήμερα είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται εστιάζονται 1) στην σύγχρονη ιστορία του Ισλάμ στην Τουρκία, 2) στις κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές στην Τουρκία, 3) στην εξέλιξη της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, 4) στην κοινωνικο-οικονομική εξέλιξη της Τουρκοκυπριακής κοινότητας μετά το 1974, 5) στην αλλαγή των σχέσεων Τουρκίας – Τουρκοκυπρίων μετά το 1974.

 

Αντρέας Παναγιώτου

Κοινωνιολογία, Πανεπιστήμιο Frederick.

 

Αλέξης Αλέκου

Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία

Ο Δρ. Αλέξης Αλέκου είναι αριστούχος διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, με σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το London School of Economics and Political Science στους τομείς της Πολιτικής Επιστήμης, Ιστορίας και Κοινωνιολογίας. Η διδακτορική του διατριβή είχε τίτλο «Οι πολιτικές εξελίξεις στην Κύπρο 1945-1955 και η επιρροή του ελληνικού εμφυλίου». Το πρώτο του βιβλίο εκδόθηκε στη Λευκωσία το 2012 με τίτλο «1948: Ο ελληνικός εμφύλιος και η Κύπρος» (Power Publishers) ενώ το δεύτερο (2016) εκδόθηκε στις ΗΠΑ με τίτλο «Communism and Nationalism in Postwar Cyprus, 1945-1955. Politics and Ideologies Under British Rule» (Palgrave Macmillan). 
 

Έχει διδαξει στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιπρόσθετα, συμμετείχε σε επιστημονικά συνέδρια και συμπόσια στο εξωτερικό όπου παρουσίασε μέρος του ερευνητικού του έργου. Τα κυριότερα ερευνητικά του ενδιαφέροντα προσεγγίζουν τα πεδία της Νεότερης και Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, Ιστορίας του Κυπριακού Ζητήματος, των Πολιτικών Κομμάτων και της Ιστορίας του Μεταπολεμικού κόσμου.

Παναγιώτης Παντελίδης

Οικονομικά

Β.Sc (Econ) (LSE), M.Sc Economics (Birkbeck College, University of London),είναι ανεξάρτητος ερευνητής σε θέματα πολιτικής οικονομίας και συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας ως μέλος του επιστημονικού συμβουλίου και της ομάδας εργασίας για θέματα πολιτικής οικονομίας. Έχει διδάξει επί σειρά ετών (1984-1996) σε πανεπιστημιακό επίπεδο στο Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων Greenwich, University of East London, Birkbeck College, UCL και SOAS (University of London) και έχει κάνει ερευνητική εργασία σε διάφορα θέματα πολιτικής οικονομίας. Κατά τη περίοδο 1997 - 2011 είχε τη θέση υπεύθυνου ερευνών και σεμιναρίων στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου και την περίοδο 2012 - 2014 ήταν ερευνητικός συνεργάτης στο ινστιτούτο UNU - MERIT, University of Maastricht. Επίσης διετέλεσε μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ - ΠΕΟ). Έχει διάφορες δημοσιεύσεις σε θέματα πολιτικής οικονομίας και είχε παρουσία σε μια σειρά από συνέδρια και σεμινάρια. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα θέματα: πολιτική οικονομία και θεωρίες του κράτους, αναπτυξιακό κράτος και βιομηχανική πολιτική, Κυπριακή οικονομία και πτυχές της Ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής

οικονομίας.