Κείμενο Εργασίας 2

του Νίκου Μούδουρου

Τουρκικό πολιτικό Ισλάμ και προεδρικό σύστημα:

Μια «μελλοντική» συζήτηση

Η νέα έκδοση του ΠΡΟΜΗΘΕΑ

ΝΑΤΟ ΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ

Διαβάστε εδώ

COVER.jpg

Έκδοση

Πρακτικά Συνεδρίου

"Η Κυπριακή Αριστερά την Πρώτη Περίοδο της Βρετανικής Αποικιοκρατίας"

Παραγγείλετε το εδώ!

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ αποτελεί οργανισμό προοδευτικών ιδεών και πρωτοπόρων ερευνητικών αναζητήσεων στα πεδία της πολιτικής, της κοινωνίας, της οικονομίας, του πολιτισμού και της παιδείας στην Κύπρο. Έχοντας ως κύρια δραστηριότητα, αφενός τη θεωρητική αφετέρου, την εμπειρική διερεύνηση, μελέτη και ερμηνεία των διαφόρων πτυχών της κοινωνίας, συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη ουσιαστικής επικοινωνίας και αμφίδρομης συνεργασίας είτε στην Κύπρο, είτε σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η δραστηριότητα και η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου επικεντρώνεται σε μελέτες και αναλύσεις ζητημάτων και  τομέων που στοχεύουν στην καλλιέργεια και την εμπέδωση της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής συνοχής.

Μέσα από την ανάπτυξη προοδευτικής σκέψης και κοινωνικής συνείδησης σε συνδυασμό με την απαραίτητη επιστημονική προσέγγιση και την ενίσχυση της τεκμηριωμένης εμπειρικής έρευνας, το Ινστιτούτο Ερευνών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ παρέχει τη δυνατότητα για τη συγκρότηση ή/και διαμόρφωση σχετικών πολιτικών.

logo_istoselidas.jpg

Ετήσια Επιθεώρηση Ιστορίας, Κοινωνίας και Πολιτικής

COVER_FRONT.jpg

Συνέδριο

Οι κρίσιμες δεκαετίες 1940-1950: η εξέλιξη και η διαμόρφωση των σχέσεων των δύο κοινοτήτων

leaflet_.jpg

You must install Adobe Flash to view this content.

PP_567_me_RMF_a_Page_01.jpg

Κείμενα Πολιτικής 5,6,7

Κώστας Λαπαβίτσας, SOAS / RMF, Duncan Lindo, RMF

Κυπριακές τράπεζες: Μια ολέθρια Εξάρτηση από το Ευρωσύστημα

Κώστας Λαπαβίτσας, SOAS / RMF, Duncan Lindo, RMF

Το Τεράστιο Χρέος της Ευρωζώνης: Υπάρχουν Χρέη και Χρέη

Κώστας Λαπαβίτσας, SOAS / RMF, Duncan Lindo, RMF

Το «Φαινόμενο Ντράγκι» στις Τράπεζες της Ευρωζώνης: Συρρίκνωση και Εθνικός Κατακερματισμός

Διαβάστε εδώ