ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS

Addressing racism and extreme right-wing phenomena

Το Ινστιτούτο Ερευνών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ανέλαβε την υλοποίηση ενός σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS PLUS κάτω από τη δράση 3 Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής. Η  Δράση 3 υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (ET 2020, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και Στρατηγική της Ευρώπης 2020) και περιλαμβάνει συναντήσεις νέων με φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της Νεολαίας στα πλαίσια του Διαρθρωμένου Διαλόγου.

 

Το σχέδιο αφορά στην αντιμετώπιση του ρατσισμού και των ακροδεξιών φαινομένων. Αυτό το ζήτημα έχει μεγάλη σημασία στο πλαίσιο των σύγχρονων πολιτικών και κοινωνικών συζητήσεων στην Κύπρο, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των προσπαθειών για επανένωση του νησιού.

 

Στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ νέων και φορέων χάραξης πολιτικής για νέους, το σχέδιο έχει ως στόχο τον εντοπισμό και την ανάλυση φαινομένων ρατσισμού και ακροδεξιάς και των διαφόρων εκφράσεών τους (π.χ. ρητορική μίσους) που οδηγούν τόσο στην περιθωριοποίηση σημαντικού μέρους του νεαρού πληθυσμού από τη συμμετοχή του στη δημοκρατική ζωή και πιθανές εντάσεις στο νησί λόγω της εθνοτικής σύνθεσης της Κύπρου και του ανεπίλυτου προβλήματος της Κύπρου. Στόχος είναι να αρχίσει διάλογος με εμπειρογνώμονες στον τομέα, προκειμένου να εντοπιστούν οι αιτιώδεις σχέσεις που διευκολύνουν την άνοδο τέτοιων ακροδεξιών οργανώσεων και συζητήσεων και να προτείνουν τρόπους και πολιτικές για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ρητορικής μίσους και για την αποτελεσματική ένταξη τέτοιων ομάδων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην κοινωνική ζωή εν γένει.

Στα πλαίσια του σχεδίου θα διοργανωθούν δύο εργαστήρια και ένα συνέδριο. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου σε συνεργασία με το Goethe Institute στο συνεδριακό χώρο του Goethe.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

από τις δράσεις του σχεδίου

  • w-facebook
  • Twitter Clean

     Ανδρέα Παπακώστα 1, 1037, Καϊμακλί, Λευκωσία, Κύπρος /  τηλ. 22432111 / φαξ. 22432112 / info@inep.org.cy